Liên kết website

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt...  (26-10-2016)

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1997/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 tập trung vào hai...

Một số vụ việc điển hình về giải quyết khiếu nại của người tiêu...  (15-07-2016)

Trong tháng 6 năm 2016, bên cạnh việc tiếp nhận và xử lý 77 khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng qua Tổng đài 1800 6838, Cục Quản lý cạnh tranh đã nhận được 29 Đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng qua các phương thức khác như trực tiếp, gửi qua bưu điện, qua trang web bảo vệ người tiêu dùng và...