Liên kết website

Thông báo về việc kết thúc chương trình thu hồi sản phẩm có khuyết...  (28-11-2017)

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty Honda Việt Nam (Công ty Honda) thông báo về việc kết thúc Chương trình thu hồi sản phẩm có khuyết tật để sửa chữa, thay thế ông nối ba chạc của hệ thống làm mát động cơ...