Liên kết website

Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số nội dung quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp  26-06-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 6 năm 2014, tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hiệp hội bán hàng trực tiếp tại Thái Lan, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đại diện đến từ các doanh nghiệp bán hàng đa cấp cùng một số đơn vị có liên quan.

Thông tin tìm kiếm

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày