Liên kết website

Thông báo về chương trình thu hồi sản phẩm khuyết tật để sửa chữa đối với sản phẩm xe Yamaha YZF-R3  20-03-2017

Trong tháng 03 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Công ty Yamaha) thông báo về Chương trình thu hồi để kiểm tra, thay thế giá đỡ bình xăng và ổ khóa điện cho xe Yamaha YZF-R3.

Thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm khuyết tật để sửa chữa đối với sản phẩm xe Toyota Lexus RX200t và Lexus RX350  20-03-2017

Trong tháng 03 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty Toyota Việt Nam (Công ty Toyota) thông báo về Chương trình thu hồi để sửa chữa và thay thế ECU điều khiển đóng mở cửa sau bằng điện trên xe ô tô Lexus RX200t và Lexus RX350.

Thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm khuyết tật để sửa chữa đối với sản phẩm xe Toyota Lexus NX200t  20-03-2017

Trong tháng 03 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty Toyota Việt Nam (Công ty Toyota) thông báo về Chương trình thu hồi để sửa chữa và cập nhật phần mềm ECU điều khiển phanh trên xe Lexus NX200t.

Thông báo về chương trình thu hồi sản phẩm khuyết tật để sửa chữa đối với sản phẩm xe Honda Civic, Honda CR-V và Honda Accord  16-03-2017

Ngày 08 tháng 03 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty Honda Việt Nam (Công ty Honda) thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm để sửa chữa và thay thế bộ thổi khí của túi khí trên một số xe ô tô Honda Civic, Honda CR-V và Honda Accord do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và sản xuất.

Thông báo về chương trình thu hồi sản phẩm khuyết tật để sửa chữa đối với sản phẩm xe Piaggio Liberty ABS 125 3v I.E  24-01-2017

Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (Công ty Piaggio) thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm để sửa chữa đối với các sản phẩm xe Piaggio Liberty ABS 125 3v I.E.

Thông báo về việc hoàn tất Chương trình thu hồi và hoàn tiền sản phẩm Samsung Galaxy Note 7  12-12-2016

Ngày 05 tháng 12 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) – Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 119/CV-2016-SEVT của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Công ty Samsung) báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thu hồi và hoàn tiền sản phẩm Galaxy Note 7, cụ thể như sau:

Thông báo về chương trình thu hồi sản phẩm để sửa chữa của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam   10-11-2016

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về việc thu hồi xe máy YAMAHA ACRUZO-2TD1 để sửa chữa, Cục QLCT xin thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm nêu trên của Yamaha như sau:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày