Giới thiệu Cục Quản lý cạnh tranh

edf40wrjww2LinkPage:LinkPage_Content

Cục Quản lý cạnh tranh là cơ quan do Chính phủ thành lập trong hệ thống tổ chức của Bộ Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh bao gồm: Phòng Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh, Phòng Giám sát và quản lý cạnh tranh, Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Phòng Kiểm soát theo mẫu - điều kiện giao dịch chung, Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài, Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước, Phòng Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Trung tâm thông tin, Trung tâm đào tạo điều tra viên và các Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chức năng chính là giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh đã và đang nỗ lực hoạt động nhằm:

• Thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh


 

Tiêu chí hoạt động của Cục là tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh với cơ hội kinh doanh bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp trên thị trường. Chúng tôi khuyến khích và thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, qua đó đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, sự phát triển khoa học công nghệ và tiến bộ xã hội.

• Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng trước những hành vi hạn chế cạnh tranh


 

Cục có nhiệm vụ điều tra các vụ việc liên quan đến các hành vi làm giảm, bóp méo và cản trở cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, Cục có nhiệm vụ tổ chức điều tra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, các hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường và kiểm soát hiệu quả các hoạt động tập trung kinh tế. Sau khi kết thúc điều tra, Cục chuyển báo cáo điều tra và kiến nghị lên Hội đồng Cạnh tranh hoặc cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vụ việc.

• Chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.


Chúng tôi cũng nỗ lực hạn chế và loại bỏ hành vi cạnh tranh không lành mạnh như chỉ dẫn gây nhầm lẫn, xâm phạm bí mật kinh doanh, gièm pha hoặc gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác, Quảng cáo, khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, bán hàng đa cấp bất chính,v.v… nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đối với các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, Cục có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm.

• Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


Cục chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để thực hiện trách nhiệm này, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn quốc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng được các nhà sản xuất cũng như các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tôn trọng.

• Tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn cho ngành sản xuất trong nuớc


Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và xuất phát từ thực tế nhiều ngành sản xuất của Việt Nam hiện còn non trẻ, Cục Quản lý cạnh tranh có nhiệm vụ kiến nghị áp dụng những biện pháp phòng vệ chính đáng, cho phép những ngành công nghiệp còn non trẻ đó một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Đồng thời Cục cũng nỗ lực nhằm đảm bảo loại bỏ tác động tiêu cực của các hành vi bán phá giá và trợ cấp hàng hóa nhập khẩu, qua đó tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn cho ngành sản xuất trong nước.

• Hỗ trợ cho ngành sản xuất trong nuớc phòng, chống các vụ kiện bán phá giá, trợ cấp và tự vệ của nước ngoài


Cục chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hỗ trợ cho các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất khẩu phòng, chống các vụ kiện bán phá giá, trợ cấp và tự vệ của nước ngoài đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam.


Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH - BỘ CÔNG THƯƠNG 

Địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-22205002
Fax: 84-24-22205003