Liên kết website

Thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp trong quá trình tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Zogo 24-08-2017

Thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp trong quá trình tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Zogo

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Zogo trên trang thông tin điện tử của Cục CT đồng thời có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng hợp thông tin về khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp đối với Công ty Cổ phần Zogo.

edf40wrjww2News:News_Content

            Cục CT thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tới toàn bộ người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo như sau:

            Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục CT đăng tải Thông báo nêu trên, Cục CT chỉ nhận được 01 Đơn đề ngày 11 tháng 7 năm 2017 của ông Trương Quốc Hòe (Luật sư ủy quyền của các ông, bà Lê Thanh Tùng, Lê Quốc Việt, Trần Kim Thạnh - người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo) thông báo về việc Công ty cổ phần Zogo chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Cục CT đã nhận được Đơn của ông Trương Quốc Hòe, thông báo về việc đã giải quyết tranh chấp với Công ty cổ phần Zogo và rút lại đơn kiến nghị ngày 11 tháng 7 năm 2017.

           Cục CT đề nghị những người tham gia bán hàng đa cấp đã gửi khiếu nại theo quy định tại điểm (b) khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCTnhưng không được nêu tên ở trên liên hệ ngay với Cục CT theo địa chỉ 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024 2220 5015; fax: 024 2220 5003. Đến ngày 08 tháng 9 năm 2017, nếu không tiếp nhận thêm thông tin từ người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần Zogo, Cục CT sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa ký quỹ cho Công ty theo quy định tại điểm (c) khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT.

            

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày