Liên kết website

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam 10-08-2017

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

- Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, đường Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam thông báo địa chỉ liên hệ công tác là: Phòng 601, Lầu 6, Khu B, Tòa nhà Thông tấn xã, số 116 -118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Số 39, đường Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: ALMARINEZ MIRANDA DAVE.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 042/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần 01 ngày 06 tháng 7 năm 2017.

- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

- Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 15 tháng 7 năm 2017.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: NGUYỄN THANH TÚ, chức vụ: Nhân viên, điện thoại: 0977 905 054, email: vn.csr@organogold.com.

Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người tham gia bán hàng đa cấp (nếu có) có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục QLCT để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

      Cục QLCT thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày