Liên kết website

Thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam 08-08-2017

Thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam. Sau 90 ngày kể từ ngày Cục QLCT ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

edf40wrjww2News:News_Content

       Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục QLCT thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chínhSố 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 043 974 1583                                                  Fax: 043 974 1589

- Email: vn,kkvn01@kangzen.com

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Số 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: PRAVETE HUTTAKONG.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 042/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 20 tháng 4 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 03 ngày 08 tháng 11 năm 2016.

2. Thông tin liên hệ:

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: LÊ THỊ PHƯƠNG, chức vụ: Kế toán, Điện thoại: 0989 114 386, Fax: 043. 974 1589, Email: lephuong.kangzen@gmail.com.

- Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:

+ Tại Hà Nội, Điện Biên, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng: Người liên hệ: LÊ THỊ PHƯƠNG; Địa chỉ: Số 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Chức vụ: Kế toán; Điện thoại: 0962 138 832; Fax: 043. 974 1589; Email: lephuong.kangzen@gmail.com.

+ Tại Quảng Bình: Người liên hệ: HOÀNG NGỌC CHUNG; Địa chỉ: Thôn Thuận Tiến, Xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; Điện thoại: 0963 871 333.

3. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do kể từ thời điểm được Cục QLCT xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty đã thực hiện các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy định pháp luật.

   Tính đến nay, Cục QLCT chưa tiếp nhận bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp yêu cầu Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam giải quyết quyền lợi hợp pháp phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

        Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ đôi với người tham gia./.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày