Liên kết website

Thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam 08-08-2017

Thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam. Sau 90 ngày kể từ ngày Cục QLCT ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty TNHH Tupperware Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

edf40wrjww2News:News_Content

       Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục QLCT thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Tupperware Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chínhSố 288, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: 083 820 7015                                                  Fax: 083 820 7016

- Email: dotlt@tupperware.com

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Số 288, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: ĐỖ THỊ LINH TRANG (Ghi nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV số 0312343443 đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 6 năm 2013, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 13 tháng 10 năm 2016);

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp ghi nhận tại thời điểm (ngày 31 tháng 8 năm 2016) Cục QLCT ban hành Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Tupperware Việt Nam: EPPY RUMONDANG SIMAMORA (Ghi nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312343443 đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 6 năm 2013, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 23 tháng 12 năm 2015);

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 023/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần 04 ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, điện thoại 090 911 1816.

3. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do kể từ thời điểm được Cục QLCT xác nhận tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty đã thực hiện các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy định pháp luật.

   Tính đến nay, Cục QLCT chưa tiếp nhận bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp yêu cầu Công ty TNHH Tupperware Việt Nam giải quyết quyền lợi hợp pháp phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

         Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Tupperware Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ đôi với người tham gia./.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày