Liên kết website

Thay đổi địa chỉ chi nhánh của Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam tại Hà Nội 01-08-2017

Thay đổi địa chỉ chi nhánh của Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam tại Hà Nội

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận công văn số 02/TB –LMTD của Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam (Công ty) về việc thông báo địa chỉ chi nhánh của Công ty tại Hà Nội, cụ thể như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

             - Địa chỉ cũ: Số 15 phố Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ mới: Số 12 TT Viện khoa học Lâm Nghiệp, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2017, mọi thông tin và hoạt động giao dịch của chi nhánh Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam tại Hà Nội theo địa chỉ mới nên trên.

             Cục QLCT thông báo cho các cơ quan, cá nhân liên quan được biết./.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày