Liên kết website

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp liên thông thủ tục hành chính trong việc phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với bảo hiểm nhân thọ 31-03-2017

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp liên thông thủ tục hành chính trong việc phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với bảo hiểm nhân thọ

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai Bộ trong việc phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với bảo hiểm nhân thọ.

edf40wrjww2News:News_Content

Theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phải thực hiện 2 thủ tục hành chính riêng biệt là (i) thủ tục phê chuẩn sản phẩm tại Bộ Tài chính và (ii) thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Bộ Công Thương.

Trong thời gian vừa qua, việc cùng lúc phải thực hiện hai thủ tục nói trên đã mang lại nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Do đó, để tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã thống nhất phối hợp theo cơ chế liên thông một đầu mối trên tinh thần cùng thống nhất về mặt nội dung khi hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nói trên.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh khẳng định bản Quy chế này đánh dấu nhiều nỗ lực của hai đơn vị cũng như là hình mẫu cho hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo thuận lợi giảm thủ tục hành chính, theo đúng tinh thần nỗ lực xây dựng một Chính phủ kiến tạo và phục vụ mà chúng ta đang theo đuổi. 

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai Bộ ngày hôm nay và việc triển khai Quy chế phối hợp trong thời gian sắp tới sẽ rút ngắn gần 50% thời gian (20 ngày) cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khi thực hiện thủ tục phê chuẩn sản phẩm tại Bộ Tài chính và thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Bộ Công Thương, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới xây dựng một thị trường bảo hiểm nhân thọ minh bạch, lành mạnh và bền vững.

                                        (Phòng kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung)

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày