Ấn Độ công bố báo cáo điều tra vụ việc chống bán phá giá mặt hàng sợi “Elastomeric Filament Yarn” nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam 09-03-2017

Ấn Độ công bố báo cáo điều tra vụ việc chống bán phá giá mặt hàng sợi “Elastomeric Filament Yarn” nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, ngày 8 tháng 3 năm 2017, Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ (DGAD) đã ban hành báo cáo điều tra bản công khai (non-confidential disclosure statement) trước khi ra kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi “Elastomeric Filament Yarn” nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

edf40wrjww2News:News_Content

                Một số thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: 27/01/2016.

2Sản phẩm bị điều tra: Sợi spandex có mã HS: 5404 11 00; 5402 44 00 và 5402 69 90.

3Nguyên đơn: Công ty Indorama Industries Ltd.

4Giai đoạn điều tra phá giá: 01/10/2014 – 30/9/2015

5. Giai đoạn xem xét thiệt hại: 4/2011 – 3/2015 và cả giai đoạn điều tra phá giá

Theo báo cáo điều tra, DGAD xác định, đối với các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam đã tham gia nộp trả lời bản câu hỏi, hợp tác đầy đủ, biên độ bán phá giá: 1% - 10%. Đối với các doanh nghiệp khác không hợp tác đầy đủ trong vụ việc điều tra, DGAD tính toán biên độ phá giá dựa trên những thông tin có sẵn (Facts Available Basis), biên độ phá giá: 35-45%. Biên độ bán phá giá sản phẩm bị điều tra từ Trung Quốc là: 5% - 55%; từ Hàn Quốc là: 0% - 40%; từ Đài Loan là: 55% - 65%. Mặt khác, DGAD cũng cho rằng sản phẩm bị điều tra bán phá giá đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

           Các bên liên quan có thể gửi ý kiến, quan điểm (nếu có) đối với bản báo cáo này tới DGAD, theo địa chỉ: Jeewan Tara Building, 5 – Parliament Street, New Delhi – 110001 và kèm theo bản soft-copy đến email: dgad.india@gov.in. Thời hạn để gửi là trước 5pm ngày 16/3/2017.            

           Xem chi tiết nội dung thông tin kết luận điều tra tại đây.

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

           Điện thoại: (04)222. 05012             Fax: (04)222.05003

                                    (Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày