Cục Quản lý cạnh tranh hoàn tất Báo cáo cuối cùng vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu (mã vụ việc:SG05) 06-03-2017

Cục Quản lý cạnh tranh hoàn tất Báo cáo cuối cùng vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu (mã vụ việc:SG05)

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 06 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 2847/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999 (mã vụ việc SG05).

edf40wrjww2News:News_Content

          Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 4993/QĐ-BCT gia hạn thời gian kết thúc điều tra thêm 2 tháng (đến ngày 06 tháng 3 năm 2017).

          Căn cứ Điều 18 Pháp lệnh về Tự vệ, Cơ quan điều tra kết thúc điều tra trong vòng 08 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra (ngày 06/3/2017). Hiện nay, Cục QLCT đang thực hiện các công việc theo trình tự, thủ tục để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và phê duyệt Báo cáo cuối cùng.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục QLCT sẽ gửi dự thảo Báo cáo cuối cùng đến tất cả các bên liên quan đóng góp ý kiến trước khi ban hành Quyết định chính thức của vụ việc.

Trên đây là cập nhật diễn biến vụ việc điều tra tự vệ SG05, Cục QLCT xin thông báo đến tất cả các bên liên quan để nắm tình hình vụ việc.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (+84 4) 2220 5002 (máy lẻ: 1038)

Fax: (+84 4) 2220 5003

         Email: nghiavt@moit.gov.vn (anh Tuấn Nghĩa)

                                               (Phòng Điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại)
 

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày