Cục Quản lý cạnh tranh (VCA) ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Hệ thống quản lý thông tin tích hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) 18-05-2011

Cục Quản lý cạnh tranh (VCA) ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Hệ thống quản lý thông tin tích hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 13/5/2011, tại Trụ sở Cục Quản lý cạnh tranh, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ông Bạch Văn Mừng Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Ông Lee Wook – Heon Trưởng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về triển khai Dự án hợp tác xây dựng Hệ thống quản lý thông tin tích hợp cho Cục Quản lý cạnh tranh Việt Nam trong giai đoạn 2011-2014.

edf40wrjww2News:News_Content

Theo đó, KOICA sẽ hỗ trợ Cục Quản lý cạnh tranh phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm tích hợp dữ liệu và quản lý các vụ việc cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và phòng vệ thương mại.   

           
            Mục tiêu của hệ thống là giúp Cục Quản lý cạnh tranh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết các công việc hàng ngày để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục, quá đó giúp Cục có thể phục vụ tốt hơn công đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ngoài ra, hệ thống sẽ khuyến khích sự trao đổi thông tin giữa cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng với Cục bằng cách tạo ra một kênh trao đổi thông tin đơn giản và thuận tiện như: hệ thống tự động trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp trên internet, hệ thống nộp hồ sơ khiếu nại trực tuyến…Các công cụ này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu được các quy định, chính sách của nhà nước để  từ đó tránh tình trạng không rõ ràng cho doanh nghiệp cũng như tăng khả năng tuân thủ luật cạnh tranh, pháp luật bảo vệ người tiêu dùng của các doanh nghiệp.


           Hệ thống nói trên cũng sẽ hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ của Cục trong công việc tìm kiếm, nghiên cứu thông tin nhanh chóng, nhằm xử lý các vụ việc một cách khách quan và chính xác, dựa trên cơ sở dự liệu là các báo cáo điều tra, quyết định của cơ quan chính phủ và kinh nghiệm xử lý vụ việc của các nhân viên được lưu trữ cập nhật trực tuyến trên mạng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống tích hợp dữ liễu sẽ giúp cho việc quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền của Cục tốt hơn. Nâng cao vai trò của Cục trong nước, giúp cải cách hành chính theo mô hình Chính phủ điện tử, giảm thời gian xử lý công văn nhờ phần mềm có chức năng chứng thực điện tử, chữ ký số.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày