Hội thảo tuyên truyền “Sổ tay về chính sách và luật cạnh tranh ASEAN” cho doanh nghiệp 11-11-2010

Hội thảo tuyên truyền “Sổ tay về chính sách và luật cạnh tranh ASEAN” cho doanh nghiệp

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 10/11/2010 tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Ban Thư Ký ASEAN tổ chức Hội thảo tuyên truyền sổ tay về chính sách và luật cạnh tranh ASEAN cho doanh nghiệp. Tham dự buổi Hội thảo có sự tham dự các đại diện đến từ cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN, các viện nghiên cứu, hiệp hội, doanh nghiệp, công ty Luật…

edf40wrjww2News:News_Content

Chính sách và luật cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao lợi ích người tiêu dùng. Đặc biệt, hướng tới việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN đến năm 2015, chính sách cạnh tranh được coi là một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch hành động ASEAN nhằm thúc đẩy cạnh tranh khu vực lên một tầm cao.


       Ra mắt “sổ tay về chính sách và luật cạnh tranh ASEAN” cho doanh nghiệp là cơ hội tốt để giới thiệu về chính sách và luật cạnh tranh tại các nước ASEAN.

Phát biểu tại buổi Hội thảo, ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, Sổ tay về chính sách và luật cạnh tranh ASEAN cho doanh nghiệp góp phần cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống thể chế, cách tiếp cận quy định trong chính sách và luật cạnh tranh tại các nước thành viên ASEAN, cũng như việc thực thi tại các nước đến các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại ASEAN.

Bà Trần Phương Lan, Trưởng Ban Giám sát và quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh (Trưởng nhóm xây dựng Sổ tay) đã có bài trình bày giới thiệu tổng quan về Sổ tay Chính sách và Luật cạnh tranh ASEAN cho doanh nghiệp bao gồm những nội dung chính:

-       Cấu trúc của sổ tay: Tổng quan về chính sách và Luật cạnh tranh tại 10 nước thành viên ASEAN.

-       Nội dung: Thực trạng Chính sách và Luật Cạnh tranh tại các nước ASEAN

-       Mục tiêu: Ấn phẩm dễ sử dụng cung cấp thông tin tổng quan về hệ thống thể chế, thực trạng thực thi Chính sách và Luật Cạnh tranh tại các quốc gia thành viên ASEAN. Cung cấp thông tin đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong khu vực và xuyên quốc gia, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các bên có liên quan.


       Các đại biểu đến từ các cơ quan, Bộ/ngành và các cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN đã cùng trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan tới sổ tay như vấn đề quảng bá sổ tay tới cộng đồng xã hội, vấn đề về xung đột pháp luật trong việc thực thi luật cạnh tranh giữa các nước ASEAN cũng như các vấn đề về kỹ thuật liên quan khác trong việc thực thi luật cạnh tranh tại các nước.

Cho tới thời điểm hiện tại, trong khu vực ASEAN có 4 quốc gia là Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã ban hành luật cạnh tranh và thành lập cơ quan cạnh tranh.

Minh Đạt

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày