ASEAN sẽ tổ chức một số Hội thảo giới thiệu “Hướng dẫn Chính sách cạnh tranh khu vực ASEAN” 25-10-2010

ASEAN sẽ tổ chức một số Hội thảo giới thiệu “Hướng dẫn Chính sách cạnh tranh khu vực ASEAN”

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực soạn thảo Luật và Chính sách cạnh tranh, Ban thư ký ASEAN sẽ tổ chức một số Hội thảo giới thiệu“Hướng dẫn Chính sách cạnh tranh khu vực ASEAN” tới các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp các nước trong khu vực. Những nội dung sẽ được trình bày trong Hội thảo bao gồm: mục tiêu, lợi ích, phạm vi của chính sách cạnh tranh, vai trò và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý cạnh tranh cũng như khuôn khổ thực thi Luật. “Hướng dẫn” được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và được hi vọng sẽ là định hướng, nền tảng để hỗ trợ Chính phủ các nước thành viên xây dựng, ban hành chính sách cạnh tranh.

edf40wrjww2News:News_Content

Hướng dẫn Chính sách cạnh tranh khu vực ASEAN” cùng với “Sổ tay Luật và Chính sách cạnh tranh khu vực cho doanh nghiệp ASEAN” là 02 ấn phẩm được xây dựng bởi Nhóm Chuyên gia cạnh tranh trong ASEAN (AEGC) và được thông qua bên lề Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 42 tại Việt Nam. Đây được coi là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mới trong lĩnh vực cạnh tranh trong khu vực hướng tới cam kết cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Hội thảo giới thiệu lần thứ nhất đã được tổ chức tại Bandar Seri Begawan – thủ đô của Brunei. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Năng lượng Brunei Yang Berhormat nhấn mạnh tầm quan trọng của cạnh tranh trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế và cho rằng: "Sự thành công của việc thực hiện chính sách và pháp luật cạnh tranh hướng tới muc tiêu hình thành một cộng đồng mang tính cạnh tranh cao, phát triển toàn diện và bình đẳng đòi hỏi nỗ lực từ tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân”.

Hội thảo tại Brunei nói riêng và tại các nước ASEAN nói chung sẽ được Ban thư ký ASEAN phối hợp với Cơ quan có liên quan tại các nước sở tại tổ chức từ nay cho đến ngày 12 tháng 11 năm 2010 với sự hỗ trợ từ InWent – Tổ chức Hổ trợ phát triển – Cộng hòa Liên Bang Đức

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày