Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố Kết luận cuối cùng và quyết định hủy bỏ một phần đợt rà soát hành chính lệnh áp thuế chống trợ cấp cho giai đoạn 2014-2015 đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam 20-10-2017

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố Kết luận cuối cùng và quyết định hủy bỏ một phần đợt rà soát hành chính lệnh áp thuế chống trợ cấp cho giai đoạn 2014-2015 đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 17/10/2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố Kết luận cuối cùng và quyết định hủy bỏ một phần của đợt rà soát hành chính thuế chống trợ cấp cho giai đoạn từ ngày 03/11/2014 đến 31/12/2015 đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam (mã HS: 7317.00.55.02, 7317.00.55.03, 7317.00.55.05, 7317.00.55.07, 7317.00.55.08, 7317.00.55.11, 7317.00.55.18, 7317.00.55.19, 7317.00.55.20, 7317.00.55.30, 7317.00.55.40, 7317.00.55.50, 7317.00.55.60, 7317.00.55.70, 7317.00.55.80, 7317.00.55.90, 7317.00.65.30, 7317.00.65.60; 7317.00.75.00, 7907.00.60.00 và 8206.00.00.00).

edf40wrjww2News:News_Content

       Trong kết luận cuối cùng, DOC cho biết do không có bên liên quan nào đưa ra bình luận đối với kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính này (công bố ngày 27/6/2017) nên kết luận cuối cùng không thay đổi so với kết luận sơ bộ, cụ thể: hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc của Việt Nam chịu mức thuế 313,97% do DOC sử dụng thông tin sẵn có bất lợi để xác định biên độ cho Việt Nam; DOC sẽ hủy bỏ rà soát đối với một công ty của Việt Nam do công ty này không có chuyến hàng liên quan trong thời kỳ rà soát (POR).

Với kết quả này DOC sẽ hướng dẫn cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) của Hoa Kỳ áp thuế CTC thu các khoản tiền đặt cọc đối với các lô hàng đinh thép liên quan nhập khẩu từ Việt Nam. Riêng đối với các doanh nghiệp không bị rà soát trong đợt rà soát này, CBP sẽ tiếp tục thu tiền đặt cọc theo mức thuế được áp dụng cho doanh nghiệp đó gần đây nhất.

Trước đó, ngày 6 tháng 6 năm 2017 , DOC đã ban hành kết luận sơ bộ và thông báo sẽ chấm dứt một phần điều tra rà soát biện pháp CBPG đối với sản phẩm này nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn 2014-2016 (thông tin chi tiết tại đây: http://www.vca.gov.vn/pvtm/NewsDetail.aspx?ID=3650&CateID=523).

Chi tiết thông báo tại:

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-10-17/pdf/2017-22457.pdf?utm_campaign=subscription%20mailing%20list&utm_source=federalregister.gov&utm_medium=email

                                                                                          (Cục Phòng vệ thương mại)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày