Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo huỷ bỏ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/08/2016 26-05-2017

Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo huỷ bỏ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/08/2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo trên Công báo liên bang về việc huỷ bỏ rà soát hành chính biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu - OCTG (gồm các mã HS: 730429, 730629, 730520, 730439, 730459) nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/08/2016 (POR2).

edf40wrjww2News:News_Content

           Trước đó, ngày 9 tháng 11 năm 2016, DOC đã đăng Công báo liên bang về việc khởi xướng điều tra rà soát theo yêu cầu của nguyên đơn trong vụ việc. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 2 năm 2017, nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát này. Căn cứ theo 19 CFR 351.213 (d) (1) DOC sẽ huỷ bỏ rà soát hành chính nếu bên yêu cầu rà soát rút lại đề nghị trong vòng 90 ngày kể từ ngày ngày đăng Công báo Liên bang khởi xướng rà soát hành chính. Trong vụ việc này, các nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát trong thời hạn quy định. Do đó, DOC đã quyết định sẽ huỷ bỏ rà soát hành chính biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu – OCTG.

Ngoài ra, ngày 12 tháng 4 năm 2017, DOC đã ban hành kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu – OCTG nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 25/02/2014 đến ngày 31/08/2015 (POR1). Theo đó, DOC xác định mức thuế cuối cùng đối với công ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam là 0.00% và mức thuế suất toàn quốc là 111.47%

          Chi tiết nội dung thông báo xin xem tại đây. 

                                           (Phòng xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày