Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu 29-05-2017

Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 23 tháng 5 năm 2017, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu.

edf40wrjww2News:News_Content

            Một số thông tin chung về vụ việc

- Sản phẩm bị điều tra: tấm pin năng lượng mặt trời có mã HS 8541.40.6030, 8541.40.6020 (đối với CSPV modules), 8501.61.00.00 và 8507.20.80 (đối với CSPV cells), và 8501.31.8000.

- Nguyên đơn: Công ty Suvina Inc.

- Nguyên đơn cáo buộc rằng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã chiếm lĩnh thị phần đáng kể của các nhà sản xuất trong nước và khiến cho các nhà sản xuất này lâm vào tình trạng khó khăn, lỗ kéo dài và thậm chí đóng cửa, gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng.

Lịch trình tiếp theo

1. Đăng ký làm bên liên quan: các bên khác (ngoại trừ Nguyên đơn) muốn đăng ký tham gia vào vụ việc điều tra phải nộp bản đăng ký (entry of appearance) tới Chủ tich USITC không muộn hơn 21 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên Công báo liên bang.

2. Phiên điều trần

USITC thông báo sẽ tổ chức 02 phiên điều trần về vấn đề thiệt hại và biện pháp khắc phục thiệt hại. Cụ thể:

- Phiên điều trần về thiệt hại sẽ diễn ra vào 09h30 ngày 15 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở USITC.

- Nếu USITC ban hành kết luận tồn tại thiệt hại hoặc số lượng ý kiến của các Ủy viên USITC cho rằng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại bằng số lượng ý kiến của các Ủy viên USITC cho rằng ngành sản xuất trong nước không bị thiệt hại thì USITC sẽ tổ chức phiên điều trần về biện pháp khắc phục. Phiên điều trần này sẽ diễn ra vào 09h30 ngày 03 tháng 10 năm 2017.

Các bên mong muốn tham gia phiên điều trần về thiệt hại cần phải đăng ký bằng văn bản gửi tới Chủ tịch USITC trong hoặc trước ngày 09 tháng 8 năm 2017, và phiên điều trần về biện pháp khắc phục trong hoặc trước ngày 27 tháng 9 năm 2017. Các bên không phải là bên liên quan của vụ việc (nonparty) có thể yêu cầu USITC cho phép phát biểu ý kiến (ngắn gọn) tại các phiên điều trần.

Tất cả các bên có liên quan và không liên quan muốn tham gia phiên điều trần và phát biểu ý kiến được khuyến nghị nên tham gia vào buổi họp trước phiên điều trần được tổ chức vào ngày 11 tháng 8 năm 2017 đối với phiên điều trần về thiệt hại và 28 tháng 9 năm 2017 đối với phiên điều trần về biện pháp khắc phục.

Các bên có liên quan của vụ việc (interested party) có thể nộp bản tóm tắt (brief) trước và sau phiên điều trần. Thời hạn để nhận bản tóm tắt trước phiên điều trần về thiệt hại là ngày 08 tháng 8 năm 2017, về biện pháp là ngày 27 tháng 9 năm 2017. Thời hạn để nhận bản tóm tắt sau phiên điều trần về thiệt hại là ngày 22 tháng 8 năm 2017, về biện pháp là ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Các bên không phải là một bên của vụ việc có thể nộp các bản đệ trình bằng văn bản liên quan đến việc xem xét thiệt hại vào hoặc trước ngày 22 tháng 8 năm 2017, và bản đệ trình bằng văn bản liên quan đến việc xem xét biện pháp vào hoặc trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.

3. Thời gian điều tra: Theo quy định, USITC phải ra kết luận cuối cùng về thiệt hại trong vòng 120 ngày kể từ khi đơn kiện được nộp, trừ những trường hợp “đặc biệt phức tạp” thời gian điều tra có thể được gia hạn thêm 30 ngày. Trong vụ việc này, ITC đã xác định đây là vụ việc đặc biệt phức tạp, do đó đã gia hạn thời gian ra kết luận cuối cùng về thiệt hại thêm 08 ngày đến ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012

        Fax: (04)222.05003

                                             (Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày