Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:59/NQ-CP
Tên văn bản Thông tư sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 59/NQ-CP
Ngày ban hành 17/12/2010
Tập đính kèm Thong tu 35-2011 sua doi Thong tu 19-20050001.pdf