Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản: 20/2006/QĐ-BTM
Tên văn bản Quyết định số 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ngày 17/05/2006 về việc ban hành các mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 20/2006/QĐ-BTM
Ngày ban hành 17/05/2006
Tập đính kèm Quyet Dinh 20.zip