Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:110/2005/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/08/2005 về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 110/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/08/2005
Tập đính kèm Nghi Dinh 110-2005.zip