Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:120/2005/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 120/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/09/2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. (Đã hết hiệu lực)
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 120/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/09/2005
Tập đính kèm Nghi dinh 120.zip