Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:197/2014/TT-BTC
Tên văn bản Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 197/2014/TT-BTC
Ngày ban hành 18/12/2014
Tập đính kèm 197-BTC.signed.pdf