Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:71/2014/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thay thế cho Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 71/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/07/2014
Tập đính kèm _ND71-2014-CP.PDF