Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:42/2014/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2014 thay thế Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 42/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/05/2014
Tập đính kèm _42_2014_ND-CP.pdf