Liên kết website

Tên doanh nghiệp

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 • 56. Công ty TNHH Amway Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

 • Số điện thoại: 0618890800

 • Fax: 0613936575

 • Website: https://www.amway2u.com/c1/amw_pvbvinq.jsp

 • GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 3600817381

 • Ngày cấp: 28-06-2006

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 30-01-2018

 • GCN ĐK hoạt động BHĐC số: 002/QLCT-GCN

 • Ngày cấp: 17-10-2014

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 11-06-2019

 • Đại diện theo pháp luật: Leo Boon Wang

 • Chức vụ: Tổng Giám đốc

 • Số điện thoại: 0618890800

 • Tình trạng doanh nghiệp: Đang hoạt động

 • Xem chi tiết