Liên kết website

Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 13-03-2018

Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 tại Khu Công viên bờ Đông cầu Rồng, TP. Đà Nẵng.

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về việc quyết định lựa chọn ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 tại Khu Công viên bờ Đông cầu Rồng, TP. Đà Nẵng.

Tham dự buổi Lễ có đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND Thành phố Đà Nẵng, đại diện các Bộ ngành Trung ương, các sở ban ngành ở TP. Đà Nẵng; Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh miền Trung; đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu; cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng, các cơ quan truyền thông báo chí ở Trung ương và địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự phát triển của nền kinh tế và văn hóa, xã hội, đồng thời, tăng cường nâng cao nhận thức của các bên liên quan đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2018, Bộ Công Thương đã lựa chọn chủ đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”.

Thông tin chi tiết về Chương trình xin xem tại đây hoặc liên hệ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương; điện thoại: 024.22205022; email: bvntd@moit.gov.vn./.

 

Tài liệu đính kèm: Chương trình Lễ phát động

 

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày