Liên kết website

Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018: Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững 27-10-2017

Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018: Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 9757/KH-BCT về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018. Đây là năm thứ 03 Bộ Công Thương xây dựng và ban hành kế hoạch để thống nhất tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 15 tháng 3 trên toàn quốc.

edf40wrjww2News:News_Content

 Nội dung kế hoạch số 9757/KH-BCT bao gồm:

1. Các hoạt động ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại Trung ương.

Các hoạt động tại Trung ương sẽ do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan, tổ chức liên quan. Mở đầu cho các hoạt động do Trung ương tổ chức sẽ là Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 (Dự kiến tổ chức tại TP Đà Nẵng). Bên cạnh các hoạt động như hội thảo, tập huấn, khóa đào tạo theo chủ đề năm 2018, dự kiến Bộ Công Thương sẽ tổ chức Ngày tri ân người tiêu dùng dành cho doanh nghiệp nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại theo định hướng gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức trao giải, khen thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Các hoạt động ngày Quyền của người tiêu dùng Việt nam tại địa phương

Các hoạt động tại địa phương sẽ do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước lập kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện. Các đơn vị tham gia phối hợp bao gồm: Các Sở, Ban, ngành ở địa phương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương. Nội dung tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 tại địa phương có thể tham khảo các nội dung nêu tại hoạt động ở cấp Trung ương hoặc tùy theo yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương có thể tổ chức các hoạt động khác, ví dụ: tổ chức các buổi mít tinh, tuần hành, diễu hành; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố và các địa điểm công cộng; tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng… Bộ Công Thương cũng khuyến khích các địa phương có sự phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Trung ương và địa phương cũng như giữa các địa phương để tăng tính thống nhất, lan tỏa và tiết kiệm ngân sách nhà nước và nguồn lực chung của xã hội.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Nhằm bố trí nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động, Kế hoạch số 9757/KH-BCT cũng nêu rõ: Kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam ở Trung ương từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được phân công; Kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam ở địa phương từ nguồn ngân sách cấp cho các địa phương. Cùng với đó, Kế hoạch cũng nhấn mạnh và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng.

4. Chủ đề ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018

Nhằm thống nhất chủ đề cho các hoạt động liên quan, Bộ Công Thương đã lựa chọn chủ đề cho Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018  là: Kinh doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền vững.

5. Các mốc thời gian cần lưu ý

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong cả năm. Tuy nhiên các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 được định hướng tổ chức trong tháng 3 năm 2018.

Kế hoạch 9757/KH-BCT cũng yêu cầu: Trước ngày 30 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá và gửi báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương và đơn vị về Bộ Công Thương và trước ngày 30 tháng 6 năm 2018, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết và kế hoạch xin xem file đính kèm.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày