Liên kết website

Tên Sở Công Thương

Danh sách sở công thương các tỉnh

 • Sở Công Thương Tỉnh Nam Định

 • Địa chỉ : 250 đường Hùng Vương- Thành phố Nam Định

 • Số điện thoại :(0350) 3640478

 • Fax :(0350) 3640478

 • Sở Công Thương Tỉnh Long An

 • Địa chỉ : 112 đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

 • Số điện thoại : (072) 3826336

 • Fax :(072) 3829454

 • Email :Sct@longan.gov.vn ; Sctlan@vnn.vn

 • Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

 • Địa chỉ : 02 Nguyễn Viết Xuân - Phường 4 - Tp. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

 • Số điện thoại :(0633) 822295

 • Fax :(0633) 828953

 • Email :Vp@ctld.gov.vn

 • Sở Công Thương Tỉnh Lạng Sơn

 • Địa chỉ : Số 9A đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

 • Số điện thoại :(025) 3871304

 • Fax :(025) 3871811

 • Email : Socongthuong@langson.gov.vn

 • Sở Công Thương Tỉnh Lào Cai

 • Địa chỉ : Số 151 - Đường Hoàng Liên – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

 • Số điện thoại :(020) 3820173

 • Fax :(020) 3820173

 • Email :Contact - scn@laocai.gov.vn