Liên kết website

Tên Sở Công Thương

Danh sách sở công thương các tỉnh

 • Sở Công Thương Tỉnh Hưng Yên

 • Địa chỉ : Đường Quảng Trường, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

 • Số điện thoại :(0321) 3862779

 • Fax : (0321) 3862779

 • Email :SoCT@hungyen.gov.vn

 • Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

 • Địa chỉ : Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 • Số điện thoại : (074) 3852594

 • Fax :(074) 3852854

 • Email :Scttravinh@vnn.vn

 • Sở Công Thương Tỉnh Yên Bái

 • Địa chỉ : Số 603 đường Điện Biên - Thành phố Yên Bái

 • Số điện thoại :(029) 3857863

 • Fax :(029) 3857863

 • Email :socongthuong@yenbai.gov.vn

 • Sở Công Thương Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ : Đường Lý Thái Tổ, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Số điện thoại :(0211) 3862477

 • Fax :(0211) 3862625

 • Email : Soct@vinhphuc.gov.vn

 • Sở Công Thương Tỉnh Vĩnh Long

 • Địa chỉ : 2A Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 • Số điện thoại :(070) 3830330

 • Fax : (070) 3826347

 • Email :Scongthuong@vinhlong.gov.vn