Tên ấn phẩm : Hỏi - Đáp Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


  • Tác giả : Cục Quản lý cạnh tranh

  • Số xuất bản :

  • Năm xuất bản :2016

  • Nhà xuất bản :Hồng Đức

  • Số trang :196

  • Già sách :0

  • Tải sách : Tải về

edf40wrjww2Books:Detail
Giới thiệu ấn phẩm